Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμό ΣΜΕ 01/2021

ΚΟΖΑΝΗ, 06-01-2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ίδρυμα για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας – Join4Cs Ανακοινώνει: Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, για την κάλυψη αναγκών της Join4Cs, που εδρεύει στη Κοζάνη, Φαρμάκη 13, 50132, με αντικείμενο την εκτέλεση του ακόλουθου έργου: Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την υποστήριξη της…
Read more