Ανακοίνωση πρόθεση σύναψης σύμβασης

ΚΟΖΑΝΗ, 04 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2022 Το Ίδρυμα για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας Join4Cs, στο πλαίσιο των αναγκών και της υλοποίησης του επιδοτούμενου έργου «GREENOVATE» του Προγράμματος “EIT Community New European Bauhaus Call for CoCreation of public space through citizen engagement 2022, Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με (3) άτομα, για την κάλυψη αναγκών της Joion4Cs,…
Read more