ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

KOZANH, 28-02-2022 Το Ίδρυμα για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας Join4Cs, στο πλαίσιο των αναγκών και της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Business Councils» με ακρωνύμιο BC του Προγράμματος “Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την απευθείας ανάθεση, του έργου ««Διοργάνωση 29 συναντήσεων με εκπροσώπους τοπικών φορέων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του  Προγράμματος Ευρωπαϊκής…
Read more